Μελέτες

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των μηχανολογικών μελετών τα τελευταία 11 χρόνια και μπορεί να πραγματοποιήσει μηχανολογικές μελέτες που αφορούν είτε σε

 • Πυρασφάλεια
 • Ενεργειακή απόδοση Κτιρίων
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Ασφάλεια στην Εργασία
 • Θερμομόνωση
 • Φωτοβολταϊκά πάρκα 


Είτε αφορούν σε επίλυση πρακτικών προβλημάτων εγκαταστάσεων όπως

 • Εξαερισμός
 • Κλιματισμός
 • Μελέτη δικτύου υγραερίου
 • Βιομηχανική Ψύξη
 • Θέρμανση με χαμηλή κατανάλωση

 

Επίσης η εταιρία μας πέτυχε την αδειοδότηση των μοναδικών φωτοβολταικών πάρκων που λειτουργούν στο νησί μας 150kw και πλέον, μετά από πολυετείς προσπάθειες. Μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να επισκεφτούμε την εγκατάσταση σας και να δώσουμε λύσεις.